11/10/2016

Lions club Oost Zeeuwsch Vlaanderen organiseert jaarlijks een jeugduitwisseling, waar kinderen van Lions en niet-Lions aan deel kunnen nemen. We bieden een niet Lions kind, die hier normaler wijze niet voor in de gelegenheid is, de mogelijkheid om aan deze jeugduitwissening deel te nemen. Dit in samenspraak met de scholen voor voortgezet onderwijs in Terneuzen en Hulst. 
Voor informatie kijk hier