Reglement Cultuurprijs Lions Zeeuws-Vlaanderen

(van de gezamenlijke Lionsclubs in Zeeuws-Vlaanderen)

 

 • Op voordracht door derden dan wel op eigen aanvraag kunnen voor de Cultuurprijs worden aangemeld :  individuele kunstbeoefenaars, personen, instellingen en/of gezelschappen op cultureel gebied in de meest brede zin van het woord, evenals personen en/of organisaties die zich inzetten voor behoud van het cultureel aanbod c.q. cultureel erfgoed in Zeeuws-Vlaanderen.
 • De kandidaten onderscheiden zich door de kwaliteit van hun activiteiten en initiatieven op cultureel terrein.
 • De culturele activiteit moet plaatsvinden in Zeeuws-Vlaanderen.
 • Aanmelding van kandidaten verloopt uitsluitend via mail (cultuurprijslions@gmail.com) en sluit 20 december 2020
 • Aanmeldingen moeten een duidelijke, bij voorkeur gedocumenteerde, beschrijving van de prestatie van de kandidaat omvatten.
 • Leden van de Lionsclubs in Zeeuws-Vlaanderen kunnen geen aanmeldingen doen en zijn als individuen uitgesloten van deelname.
 • Een jury bestaande uit daartoe aangewezen leden van de Lionsclubs, kiest uit de kandidaten per gemeente in Zeeuws-Vlaanderen één prijswinnaar. De Cultuurprijs bedraagt in 2020 € 2.000 per gemeente.
 • In elke gemeente wordt een prijswinnaar verkozen, voor zover naar het oordeel van de jury aanmeldingen gedaan zijn die prijswaardig zijn.
 • Omtrent de genomen beslissingen wordt geen correspondentie gevoerd.
 • De Cultuurprijs zal tijdens een nader vast te stellen bijeenkomst in een feestelijk kader worden uitgereikt, bij voorkeur gekoppeld aan de prestatie van één of meerdere winnaars.  
 • Uit oogpunt van privacy worden de gegevens van aangemelde kandidaten, met uitzondering van de prijswinnaars, niet aan derden verstrekt.